.
Một số hư hỏng và cách khắc phục máy bơm nước

Nổi bật Một số hư hỏng và cách khắc phục máy bơm nước

Máy bơm nước bị hở: hay còn gọi là rỉ điện ra bên ngoài là hiện tượng dây nguồn của máy bị hở, bị bong lớp bảo vệ của dây điện, hoặc do đã bị châp cháy nổ dẫn đến hiện tượng trên...